Postitused

Kodulehe leitavuse tõhusus ehk SEO – domeen, URL, lehe kvaliteet

Viimase kodulehe leitavuse tõhususe alateemana toome teieni domeeni, URLi ja lehe kvaliteedi olulisuse otsimootoritele. Toome välja mõned faktorid ja uurime, kas see mõjutab lehekülje otsimootorile optimeerimist positiivselt, negatiivselt või ei mõjutagi üldse. Skaala on nagu eelmistele kordadele kohane – +3st kuni -3ni.

 

 

1. Märksõnad domeenis ja URL’ides
Väga tähtis on omada peamisi märksõnu otse domeenis ja/või URLis – eriti Yahoo! ja Bing otsimootoritele. +3
2. Lehe juurdepääsetavus
Hoia oma leht võimalikult juurdepääsetav – paranda katkised hüperlingid, 404 errorid, eemalda parooliga kaitstud sisu kui võimalik. See loob väga suure eelise otsimootorite järjestuses! +3
3. Sitemap (sisukaart)
Väga hea on omada sisukaarti, olenemata sellest, kas see on tehtud vanas HTML stiilis või kasutatud mingit SEO tarkvara. Näide: https://kodulehe-valmistamine.eu/sitemap.xml +2
4. Lehe suurus
Otsimootorid jumaldavad mahukaid veebilehti, kus on palju ühele märksõnale (tootele, teenusele) osutavat kvaliteetset infot. Küll aga tuleb mitme erineva teenuse/toote korral teha seotud, kuid samas otseselt üksteisest eraldatud kodulehed – näiteks aladomeeni kasutades. +2
5. Lehe vanus
Google usaldab vanu olijaid rohkem. Seda sellepärast, et uued tulijad võivad sama kiirelt, nagu tulid, ka kaduda. Vanad olijad on aga usaldusväärsed jääjad. +2
6. Lehe theme (teema)
Kui kodulehel on üks kindel teema igal alalehel ning kõik hüperlingid, info ja muu vajalik asub iga lehe lõikes ikka samal kohal, siis on see tulemuslik. +2
7. Failide asukoht lehel
Mida lähemal on fail avalehele, seda rohkem otsimootorid seda oma otsitulemustes kajastavad. Näiteks artikkel http://domeen.ee/artikkel.php on tulemuslikum kui http://domeen.ee/ee/avaleht/blog/category/artklid/2/10/2013/artikkel.php +1
8. Domeenid VS aladomeenid
http://minuäriidee.ee > http://minuäriidee.zone.ee . Eelista domeene, mitte aladomeene. +1
9. Sidekriipsude kasutamine URLis ja domeeni nimes
Sidekriips sõnade vahel URLides ja domeenis kergendab selle loetavust ja SEO toimib paremini. http://minu-äriidee.ee > http://minuäriidee.ee +1
10. URLide pikkus
Kuni 10 sõna kogu URLis on täitsa aktsepteeritav, üle selle tekib juba kahtlus spammimises. Kasuta maksimaalselt 3-4 sõna domeenis ja maksimaalselt 6-7 sõna sellele järgnevas URLis. 0
11. AdSense ja AdWords kasutamine
See toob küll liiklust lehele, kuid kokkuvõttes ei mõjuta suuresti otsitulemuste paranemist. 0
12. Veebimajutuse probleemid
97-98% ajast võiks su lehekülg olla külastajatele saadaval, vastasel juhul ei pruugi otsirobot sinu lehele pääseda. -1
13. robot.txt failis juurdepääsude keelamine
Kodulehel, mille robot.txt failis on määratud -noindex parameeter märkimisväärses osas, mõjutab oluliselt ka keelamata veebilehe osa indekseerimist. Otsirobotid tulevad harvemini lehtedele, kus indekseerimine on osaliselt(või täielikult) keelatud. -3
14. 301 ja 302 edasi suunamised (redirects)
Kui leht pole edasi suunatud õigesti (SEO mõistes), oletavad otsirobotid, et tegu on teada-tuntud nipiga saada suunatavale lehele liiklust. -3

SEO nippe oleme arutanud nüüd järjest kokku kuues artiklis, see neist oli viimane. Otsimootorite indekseerimise juhtnööre järgides suudate ka teie oma veebilehe otsitulemusi parandada ja seega ka rohkem potentsiaalseid kliente leida!

Toome teie veebilehe Google otsingu esilehele – tellige kodulehe optimeerimine BRN Veebilahendustelt!

 

Kodulehe leitavuse tõhusus ehk SEO – märksõnade kasutus

Esitame kontrollnimekirja märksõnade kasutuse SEO võtetest ja nende tulemuslikkusest Google, Bing, Yahoo! ja teistes suuremates otsimootorites. Samuti toome välja, kas faktor mõjutab otsingutulemust positiivselt, negatiivselt või ei mõjuta üldse. Mõni väljapakutud lahendus toimib ühes rohkem kui teistes otsimootorites, kuid üldjoontes järjestatakse kodulehti sarnaste kriteeriumite alustel.

 

1. Märksõnad veebilehe pealkirjas – <title> märgendis
Tegu on ühe olulisema kohaga, kuhu märksõnu kirjutada. See, mis kirjas pealkirjas, on otsingutulemuses tähtsaimal kohal. Pealkiri peab olema lühike (maksimaalselt 6-7 sõna) ja põhimärksõna asetsema võimalikult pealkirja alguses. +3
2. Märksõnad URL’is ehk veebilehe lingis
Üsna tähtis on, et märksõna sisalduks sinu kodulehe lingis. Näiteks märksõna “keraamilised plaadid” peaks olema stiilis www.sinukoduleht.ee/keraamilised-plaadid. Samas ei piisa ainult URList – märksõnad peavad ka lehe sisus olema. +3
3. Märksõnade kordamine kodulehel
Jälgi, et kogu lehel on soovitud suuri märksõnu 3-7% ja väikseid märksõnu 1-2% kogu lehel olevast informatsioonist. Kui korduvaid sõnu on veebilehel 10% või üle, ei paista see Google jaoks enam kirjutatud tekstiga, vaid spammiga. +3
4. Märksõnad alapealkirjades – <h1>, <h2>, <h3> jne
Headingutes olevad märksõnad loevad Googlele rohkem kui tavatekstis. Jälgi ainult, et headingutes ja lihttekstis märksõnu kasutades ei ületaks sa märksõnade piirmäära (vt. punkt 3). +3
5. Märksõnad teksti esimestes lausetes
Otsimootorite jaoks tähtis, kuid mitte nii oluline kui pealkiri/alapealkiri või URL. +2
6. Märksõnad tagides
Otsimootorid jätavad vahele pildid, kuid arvestavad piltide tagides olevate märksõnadega. Kui kasutad pilte, kindlasti lisa sinna pildi märksõnad. +2
7. Märksõnad META tag’ides
Aina vähem-tähtsamaks jäänud, eriti Google jaoks. Yahoo! ja Bing endiselt järjestavad oma tulemusi ka meta märksõnade järgi, seega täida meta märksõnad siiski korralikult ära. +1
8. Märksõnade lähedus
Otsimootorite jaoks loeb ka see, et kas näiteks märksõna “kodulehe tegemine” sõnad “kodulehe” ja “tegemine” asuvad üksteise kõrval või tekstis üksteisest lahus. Kui kasutad mitmesõnalisi märksõnu, pea see punkt meeles. +1
9. Märksõnafraasid
Kasuta märksõnafraase, näiteks “haljastuse teenused” lihtsalt “haljastus” asemel. Sel juhul leiab otsimootor su lehe üles nii “haljastuse teenused“, “haljastus” kui ka “teenused” korral. +1
10. Teisejärguliste märksõnade kasutamine
Soovitame kasutada ka märksõnu ning fraase, millele pole nii suurt konkurentsi. Näiteks “kinnisvara haldamine” on populaarne ja otsingutulemuste esilehele on raske pääseda, kuid “kinnisvara haldamine tallinna linnas” fraas on konkurentsi poolest leebem ning selle fraasi esilehele on märksa lihtsam jõuda. +1
11. Märksõnade käänded
Inglisekeelse veebilehe puhul ei ole märksõnade käänamine eriti suur probleem, sest üldjuhul jääb sõna tüvi muutumata. Küll aga tuleb eesti keeles mõelda laused läbi ja optimeerida selliselt, et inimene leiaks ka nimetavas käändes teie veebilehe üles. Näiteks: “ehituspoe” vs “ehituspood“. +1
12. Sünonüümid
Inglisekeelse veebilehe puhul kasutage kindlasti märksõnade sünonüüme, sest otsimootorid arvestavad sellega. Muudes keeltes pole see seni veel väga hästi toiminud. +1
13. Õigekiri
Mõni veebilehekülg kasutab meelega sõnu õigekirjaliselt valesti, et jõuda ka valesti sõnu kirjutanute ekraanile. Inglise keelest mõned head näited: “christmas” vs “Xmas“. Samas ei jäta see ettevõttest head muljet. Soovitame selliseid õigekirjaliselt valesid märksõnu kasutada näiteks meta märksõnades. 0
14. Valede märksõnade kasutamine
Valesid märksõnu kasutades jätate õigete märksõnade tähtsuse tahaplaanile, seega teete omale karuteene ja inimesed leiavad teid õigete märksõnade kaudu vähem üles. -2
15. Märksõnade üleujutamine
Märksõnade hulk üle 10% kogu lehel olevast informatsioonist on igale otsingumootorile põhjus teie kodulehe spammi eest otsimootoris ära keelata. -3

 
Toome teie veebilehe Google otsingu esilehele – tellige kodulehe optimeerimine BRN Veebilahendustelt!

Järgmisel korral analüüsime SEO nippe linkide, suunamiste ja URL’ide seisukohalt.