SEO märksõnad

Kodulehe leitavuse tõhusus ehk SEO – märksõnade kasutus

Esitame kontrollnimekirja märksõnade kasutuse SEO võtetest ja nende tulemuslikkusest Google, Bing, Yahoo! ja teistes suuremates otsimootorites. Samuti toome välja, kas faktor mõjutab otsingutulemust positiivselt, negatiivselt või ei mõjuta üldse. Mõni väljapakutud lahendus toimib ühes rohkem kui teistes otsimootorites, kuid üldjoontes järjestatakse kodulehti sarnaste kriteeriumite alustel.

 

1. Märksõnad veebilehe pealkirjas – <title> märgendis
Tegu on ühe olulisema kohaga, kuhu märksõnu kirjutada. See, mis kirjas pealkirjas, on otsingutulemuses tähtsaimal kohal. Pealkiri peab olema lühike (maksimaalselt 6-7 sõna) ja põhimärksõna asetsema võimalikult pealkirja alguses. +3
2. Märksõnad URL’is ehk veebilehe lingis
Üsna tähtis on, et märksõna sisalduks sinu kodulehe lingis. Näiteks märksõna “keraamilised plaadid” peaks olema stiilis www.sinukoduleht.ee/keraamilised-plaadid. Samas ei piisa ainult URList – märksõnad peavad ka lehe sisus olema. +3
3. Märksõnade kordamine kodulehel
Jälgi, et kogu lehel on soovitud suuri märksõnu 3-7% ja väikseid märksõnu 1-2% kogu lehel olevast informatsioonist. Kui korduvaid sõnu on veebilehel 10% või üle, ei paista see Google jaoks enam kirjutatud tekstiga, vaid spammiga. +3
4. Märksõnad alapealkirjades – <h1>, <h2>, <h3> jne
Headingutes olevad märksõnad loevad Googlele rohkem kui tavatekstis. Jälgi ainult, et headingutes ja lihttekstis märksõnu kasutades ei ületaks sa märksõnade piirmäära (vt. punkt 3). +3
5. Märksõnad teksti esimestes lausetes
Otsimootorite jaoks tähtis, kuid mitte nii oluline kui pealkiri/alapealkiri või URL. +2
6. Märksõnad tagides
Otsimootorid jätavad vahele pildid, kuid arvestavad piltide tagides olevate märksõnadega. Kui kasutad pilte, kindlasti lisa sinna pildi märksõnad. +2
7. Märksõnad META tag’ides
Aina vähem-tähtsamaks jäänud, eriti Google jaoks. Yahoo! ja Bing endiselt järjestavad oma tulemusi ka meta märksõnade järgi, seega täida meta märksõnad siiski korralikult ära. +1
8. Märksõnade lähedus
Otsimootorite jaoks loeb ka see, et kas näiteks märksõna “kodulehe tegemine” sõnad “kodulehe” ja “tegemine” asuvad üksteise kõrval või tekstis üksteisest lahus. Kui kasutad mitmesõnalisi märksõnu, pea see punkt meeles. +1
9. Märksõnafraasid
Kasuta märksõnafraase, näiteks “haljastuse teenused” lihtsalt “haljastus” asemel. Sel juhul leiab otsimootor su lehe üles nii “haljastuse teenused“, “haljastus” kui ka “teenused” korral. +1
10. Teisejärguliste märksõnade kasutamine
Soovitame kasutada ka märksõnu ning fraase, millele pole nii suurt konkurentsi. Näiteks “kinnisvara haldamine” on populaarne ja otsingutulemuste esilehele on raske pääseda, kuid “kinnisvara haldamine tallinna linnas” fraas on konkurentsi poolest leebem ning selle fraasi esilehele on märksa lihtsam jõuda. +1
11. Märksõnade käänded
Inglisekeelse veebilehe puhul ei ole märksõnade käänamine eriti suur probleem, sest üldjuhul jääb sõna tüvi muutumata. Küll aga tuleb eesti keeles mõelda laused läbi ja optimeerida selliselt, et inimene leiaks ka nimetavas käändes teie veebilehe üles. Näiteks: “ehituspoe” vs “ehituspood“. +1
12. Sünonüümid
Inglisekeelse veebilehe puhul kasutage kindlasti märksõnade sünonüüme, sest otsimootorid arvestavad sellega. Muudes keeltes pole see seni veel väga hästi toiminud. +1
13. Õigekiri
Mõni veebilehekülg kasutab meelega sõnu õigekirjaliselt valesti, et jõuda ka valesti sõnu kirjutanute ekraanile. Inglise keelest mõned head näited: “christmas” vs “Xmas“. Samas ei jäta see ettevõttest head muljet. Soovitame selliseid õigekirjaliselt valesid märksõnu kasutada näiteks meta märksõnades. 0
14. Valede märksõnade kasutamine
Valesid märksõnu kasutades jätate õigete märksõnade tähtsuse tahaplaanile, seega teete omale karuteene ja inimesed leiavad teid õigete märksõnade kaudu vähem üles. -2
15. Märksõnade üleujutamine
Märksõnade hulk üle 10% kogu lehel olevast informatsioonist on igale otsingumootorile põhjus teie kodulehe spammi eest otsimootoris ära keelata. -3

 
Toome teie veebilehe Google otsingu esilehele – tellige kodulehe optimeerimine BRN Veebilahendustelt!

Järgmisel korral analüüsime SEO nippe linkide, suunamiste ja URL’ide seisukohalt.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.