Logode kujundamine

Logo tegemine ning logo kujundamine on BRN Veebilahendused pakutav lisateenus.

Logoraamatu tegemine

Logoraamat on abiks disainerile, trükikojale kui ka koostööpartnerile. Logoraamat paneb paika, mis viisil ja kuidas teie ettevõtte sümboolikat kasutada tohib, seega on logoraamat oluline ka teie ettevõtte endi töötajatele, kellel võib tekkida vajadus kasutada firmasümboolikat.