Logopassi tegemine on BRN Veebilahendused pakutav lisateenus. Põhiliselt kasutame logopassi koostamisel pilditöötlustarkvara Adobe Photoshop, kuid ka vektortarkvara Adobe Illustrator, milles valminud tööd on professionaalse ja elegantse väljanägemisega.  Logopass väljastatakse kliendile üldjuhul .PDF formaadis.

Logoraamatu ehk logopassi tegemine

Logoraamat on abiks disainerile, trükikojale kui ka koostööpartnerile. Logoraamat paneb paika, mis viisil ja kuidas teie ettevõtte sümboolikat kasutada tohib, seega on logoraamat oluline ka teie ettevõtte endi töötajatele, kellel võib tekkida vajadus kasutada firmasümboolikat.

Logoraamatu sisu

1. Põhilogo
2.
Logo konstruktiivne ülesehitus ja kaitsealad
3.
Logo variatsioonid – erinevad stiilid, erinevad värvid
4.
Logo tunnusvärvide täpne kirjeldus
5.
Logo kirjastiili täpne nimetus
6.
Näiteid logo kasutamisest ettevõtte esemetel/vahenditel