Reklaam Facebookis

reklaam-facebookisFacebookis reklaamimine on suurepärane täiendus populaarsele Google AdWords reklaamile. Facebook reklaamimisega võite reklaamida fännilehte, kampaaniaid, rakendusi kui ka ettevõtte kodulehekülge.

Facebook on sotsiaalvõrgustik, mille kasutajaid on maailmas üle miljardi (Eestis 400 000), kusjuures reklaami sihtgrupile saab seada kriteeriumeid – soo, vanuse, huvide, asukoha ja teiste parameetrite järgi. Täpsete kriteeriumite seadmine aitab reklaamil jõuda vaid õige sihtgrupi silme ette, välistamaks kliendid, kellele teie toode või teenus mõeldud ei ole.

Oskamatu Facebook reklaamkampaania käivitamine ja haldamine võib kaasa tuua suured kulud vähese müügiga, sest Facebook võtab tasu klikkide või reklaami näitamise eest. Seetõttu soovitame Facebook kampaania teostamise ning halduse jätta asjatundjate hooleks.

Omame teadmisi, kuidas hoida reklaamikulud madalal, säilitades seejuures võimalikult suure sihtgrupi, kellele toode või teenus nähtavaks teha!