kampaania logo kujundamine

Tööinspektsiooni teavituskampaania “Libisemine ja komistamine samal tasapinnal”

Kliendist

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Tööinspektsiooni kodulehekülg

Kampaaniast

Tööinspektsioon viib ellu Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (Senior Labour Inspectors’ Committee) 2014 aasta järelevalve ja teavituskampaania „Libisemine ja komistamine samal tasapinnal“, millega püütakse eelkõige pöörata tähelepanu libisemise ja komistamise ennetamisele ja vähendamisele töökohtadel.

Libisemise ja komistamise kohta saab rohkem lugeda Tööinspektsiooni kodulehelt libisemise ja komistamise brošüürist.

Tehtud töö

Tehtud töö

Kujundasime logo pakkumiskutse korras Tööinspektsiooni kampaaniale “Libisemine ja komistamine samal tasapinnal”

Teised tehtud tööd